Regulamin akcji „Dzień Darmowej Dostawy”

§ 1 Zasady ogólne

 

1. „Dzień Darmowej Dostawy” (dalej Akcja DDD) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Drogerii Pigment.

2. Organizatorem Akcji DDD jest Drogeria Pigment S.C. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach z siedzibą w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 14/45 (dalej Organizator).

3. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 14 stycznia 2018 roku o godzinie 00:00 i kończy się 16 stycznia o godzinie 23:59.

5. Akcja DDD dotyczy wszystkich zamówień złożonych w dniach 14-16 stycznia 2018.

5. Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest http://www.drogeriapigment.pl (dalej Strona Akcji).

6. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

9. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.

10. Darmowa wysyłka nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

11. Do aktywacji darmowej wysyłki nie jest wymagany kod. Opłata za wysyłkę zostanie odliczona po wprowadzeniu adresu dostawy. 

 

§2 Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. Organizator zobowiązuje się:

a) nie podnosić cen sprzedawanych towarów w dniu Akcji DDD o kwotę przesyłki;

b) wprowadzić koszt dostawy równy 0 (zero) złotych dla wszystkich zamówień złożonych w dniach od 14 stycznia 2018 roku o godzinie 00:00 do 16 stycznia o godzinie 23:59, niezależnie od metody płatności i rodzaju dostawy.

c) Wysłania złożonych w dniu akcji zamówień.

d) Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od firmy przewozowej i nie wlicza się w czas wysłania zamówienia. Na realizację zamówień Organizator zastrzega sobie 7 dni roboczych.

 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@drogeriapigment.pl

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2018 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


Akceptuję

Nasz sklep internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.