Formy płatności

W przypadku kiedy płatność za pośrednictwem platformy PayU nie powiedzie się, można wykonać przelew na konto zgodnie z poniższymi danymi.

Przelew na konto

11 1050 1445 1000 0092 5459 6217

PIGMENT S.C. 

ul. E. Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Dane dla przelewów zagranicznych:

Kod IBAN: PL 11 1050 1445 1000 0092 5459 6217

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Wykonując przelew z innego kraju pamiętaj o tym, że Twoja transakcja może zostać dodatkowo obciążona opłatą z tytułu przelewu międzynarodowego. Nawet jeśli Twój bank nie pobiera opłaty, zdarza się, że w transakcji uczestniczy organ trzeci (bank lub inna instytucja finansowa) pobierająca opłatę z tytułu wykonanego zlecenia - wówczas koszt transakcji jest zgodny z aktualną tabelą opłat i prowizji właściwego organu finansowego.